Home » Het sauriër Park by Michael Crichton
Het sauriër Park Michael Crichton

Het sauriër Park

Michael Crichton

Published
ISBN :
Enter the sum

 About the Book 

《侏罗纪公园1》内容简介:全球最卖座最经典科幻电影之一《侏罗纪公园》原著小说,富翁哈蒙德在一座小岛上复活了恐龙,建起一座恐龙主题公园,但意外接二连三地发生,地球上最凶猛的猎食者挣脱了牢笼。